Generella villkor 

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

•Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
•Vattenavstängning ska finnas och fungera
•Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
•Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
•Inga andra oförutsedda arbeten krävs
•Elinstallation ingår ej
•Gäller Inom Umeå Tätort

Produktspecifika villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare

•Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
•Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm

Badkar

•Golvbrunn finns tillgänglig där badkar placeras och har uttag för badkar
•Gäller ej utbyte av inbyggnadsbadkar

Vattenutkastare

•Gäller vid utbyte av befintlig vattenutkastare
•Väggtjocklek får ej överstiga 400mm
•Ny vattenutkastare ansluts mot befintligt kopparrör med dimension 15 mm

Duschar

•Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas
•Vattenledningarna inte är dragna vid golvet
    (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)

•Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Toaletter

•Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm
•Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs

Begär konsultation