På uppdrag av REKAB har vi fått förtroendet att utföra VS arbeten på total entreprenad på KV Nötskrikan. Där några av Umeås exklusivaste terrass lägenheter produceras

Begär konsultation